HJEM

Våre Strender

Vi tilrettelegger for samskaping mellom lag og foreninger, store og små bedrifter, offentlige institusjoner, familie, venner og aktive enkeltinnbyggere for å redusere marin plastforsøpling i og rundt Raet Nasjonalpark.


Organisasjonen vokste ut av samskapingsparaplyen Med hjerte for Arendal og er aktive i og rundt de tre kystkommunene som inngår i Raet Nasjonalpark, Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Vårt arbeid består blant annet i at vi organiserer ryddeaksjoner over og under vann, adopterer bort sørlandsstrender, holder foredrag, plasserer ut ryddeutstyr, administrerer transportordninger, er med på å koordinere mellom profesjonell og frivillig oppryddingsarbied og gjør en hel del annet som skal gjøre det enklere og mer inspirerende for alle å drive strandrydding.


HVER DAG ER EN STRANDRYDDEDAG

Vi ser på strandrydding som et kinderegg som inneholder både meningsfullt miljøengasjement, sosialt samvær, folkehelse, holdningsskaping og store naturopplevelser i en og samme pakke. 

Mangfold av prosjekter

Marin plastforsøpling finnes både over og under vann, i populære turområder og i avsidesliggende viker. Det ryddes på mange ulike måter, med moderne teknologi, og med hansker og pågangsmot. Og ikke minst rydder vi med ulike grupper av mennesker med ulike typer behov. Derfor er Våre Strender til enhver tid i gang med et mangfold av prosjekter utover det å organisere ryddeaksjoner.  Her kan du lese mer om et knippe av dem:

Engasjert styre

Det arbeidende styret i Våre Strender består av personer med stort engasjement fra kunnskapsmiljøer, næringsliv, politikk og frivilligheten.


Styremedlemmer er:

Joan Fabres (SALT)

Gisle Brøvig (GARD AS) (styreleder)

Eugene Guribye (NORCE)

Ida Aalvik (Prana Kafe)

Kristoffer Lyngvi-Østerhus (daglig leder Våre Strender) 

Kasserer: Terje With Andersen


Våre finansiører: