ADOPTER EN SØRLANDSSTRAND


Adopter en Sørlandsstrand FAQ


Hva er Adopter en sørlandsstrand?

Våre Strender og Raet Nasjonalpark inviterer bedrifter, organisasjoner, velforeninger, skoler, menigheter, idrettslag, familier eller andre til å ta på seg et ansvar for å rydde marint plastavfall på et selvvalgt område. Dette kan inkludere en sandstrand, en vik, en steinete bukt, en del av et elveleie, et vassdrag eller en innsjø. Over 60 steder er adoptert så langt!

 

Hvorfor bør vi adoptere en strand?

Marint plastavfall er et enormt problem for livet til havs og på land langs kysten. Strandrydding bidrar til å fjerne plasten fra strandsonen slik at vi alle kan nyte rene strender; til å unngå at plasten skylles ut på havet igjen der det er mye vanskeligere å fjerne den; og til å redusere mikroplast som finner veien inn i vårt drikkevann og våre matkilder. Det viser seg også at strandrydding bidrar til nødvendig holdningsskaping om plastforsøpling. Ordningen er derfor viktig for Sørlandets egen nasjonalpark, Raet Nasjonalpark. Om ønskelig kan man også delta i et forskningsprosjekt i regi av NORCE ved å enkelt registrere hvor mange sekker man har ryddet.

 

Hvordan blir innsatsen vår synlig for andre?

Alle som adopterer en strand får et innrammet diplom fra Våre Strender og Raet Nasjonalpark som man kan henge opp for å synliggjøre innsatsen for sine ansatte, kunder, medlemmer eller andre. Det vil etter hvert legges ut informasjon i den nasjonale ryddeportalen om hvem som har adoptert de ulike strendene i regionen. Det oppfordres til å gjøre ryddeaksjoner synlige på sosiale medier for å inspirere andre.

 

Hvordan kan vi inspirere våre ansatte/medlemmer til strandryddingen?

Som en del av ordningen kan nasjonalparkforvalteren komme til dere og holde et inspirasjonsinnlegg om det er ønskelig. Våre Strender kan også delta på første ryddeaksjon om det er ønskelig. Strandrydding er også en veldig hyggelig, meningsfull og sosial aktivitet i flotte naturomgivelser i eller rundt nasjonalparken. Ryddeaksjonen kan gjerne kombineres med en tur, teambuilding, trim, møtevirksomhet, bading eller hva man måtte ønske.

 

Hvor får vi tak i ryddeutstyr?

Ryddeutstyr kan skaffes gratis gjennom Våre Strender ved behov.

 

Når og hvor ofte må vi rydde?

Vi anbefaler at det ryddes minst 1-2 ganger i året, men det er selvsagt opp til dere om dere vil rydde oftere enn dette hvis det er behov for det.

 

Hva skal vi gjøre med avfallet?

Våre Strender har en avtale med Agder Renovasjon om gratis levering av marint plastavfall fra ryddeaksjoner. Dersom man finner større mengder enn man klarer å transportere selv, kan Våre Strender organisere henting og levering av avfallet.

 

Hvem skal vi ta kontakt med hvis vi trenger mer informasjon?

Ta kontakt med Våre Strender epost blimed@vaarestrender.no.


Hvor finner vi oversikt over adopterte strender?

Zoom inn på kart og se etter gule hjertesymboler i Ryddeportalen.