BUNNRYDDING

Bunnrydding

Den usynlige plasten

Kun om lag 1 prosent av marin plastforsøpling er å finne i strandsonen, resten ender opp på havbunnen eller flyter på overflaten. Tapte fiskeredskaper som teiner og garn som driver såkalt spøkelsesfiske på bunnen er en stor utfordring for det livet i havet, og store antall mistes hvert år.


Derfor igangsatte Våre Strender og Raet Nasjonalpark i samarbeid med Green Bay, Arendal Undervannsklubb, Statens Naturoppsyn, Havforskningsinstituttet og lokale fritidsfiskere omfattende bunnrydding i Raet Nasjonalpark. Det 3-årige prosjektet ble finansiert av Miljødirektoratet. Det ble tatt i bruk moderne droneutstyr og undervannsscootere for å gjøre arbeidet enklere. Erfaringene fra prosjektet som ble avsluttet i 2019 ble sentrale når Havforskningsinstituttet i samarbeid med Green Bay etterhvert oppskalerte innsatsen for å både fjerne tapte fiskeredskaper fra havbunnen, og forebygge at man mister mange tusen hummerteiner hvert år, bare på Sørlandet.


Appen Fritidsfiske gjør det enkelt å rapportere inn tapte og funne fiskeredskaper