Bunnrydding

Den usynlige plasten

Kun om lag 1 prosent av marin plastforsøpling er å finne i strandsonen, resten ender opp på havbunnen eller flyter på overflaten. Tapte fiskeredskaper som teiner og garn som driver såkalt spøkelsesfiske på bunnen er en stor utfordring for det livet i havet, og store antall mistes hvert år.


Derfor har Våre Strender og Raet Nasjonalpark i samarbeid med Green Bay, Arendal Undervannsklubb, Statens Naturoppsyn, Havforskningsinstituttet og lokale fritidsfiskere satt i gang omfattende bunnrydding i Raet Nasjonalpark. Det 3-årige prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Det tas i bruk moderne droneutstyr og undervannsscootere for å gjøre arbeidet enklere. Erfaringene fra prosjektet vil bli sentrale når man etterhvert oppskalerer innsatsen for å både fjerne tapte fiskeredskaper fra havbunnen, og forebygge at man mister mange tusen hummerteiner hvert år, bare på Sørlandet.


Appen Fritidsfiske gjør det enkelt å rapportere inn tapte og funne fiskeredskaper


Våre Strender  Torvgata 7, 4836 Arendal. Organisasjonsnummer 919873019. blimed@vaarestrender.no